Om oss

Föreningen Fritidsgården Klubbensborg, som är en ideell förening, grundades 1938 av fyra församlingar tillhörande Svenska Missionsförbundet. Under årens lopp har antalet medlemmar i föreningen varierat och även församlingar tillhörande Svenska Baptistsamfundet har anslutit sig.

Föreningen består idag av 7 församlingar tillhörande Equmeniakyrkan och en ungdomsförening ansluten till ungdomsförbundet Equmenia.
Föreningens uppgift är att:

  • på uppdrag av medlemmarna bedriva verksamhet som väl representerar dessa
  • göra kyrkan synlig i samhället och kunna förmedla kontakt med de olika medlemmarna om så önskas
  • erbjuda mötesplatser för rekreation, reflektion och eftertanke för olika generationer och för olika kulturer
  • ta ett socialt ansvar t ex genom att, i den mån det är möjligt, erbjuda sysselsättning för ungdomar och personer som stått utanför den reguljära arbetsmarknaden under lång tid
  • förvalta av föreningen ägda byggnader på ett sådant sätt att de kan nyttjas för olika arrangemang och aktiviteter
  • anordna olika typer av kulturella arrangemang

Här hittar du föreningens stadgar i sin helhet:
Stadgar för Fritidsgården Klubbensborg