Prins Oscars Kapell

Detta lilla kapell tillhörde en gång prins Oscar Bernadotte och var belägget på Malmsjö gods i Grödinge, då hade det utformingen av en liten timrad stuga men inredd som en predikolokal. 1963 donerades det av Carl Bernadotte af Wisborg till Svenska Missionsförbundets Stockholmsdistrikt och flyttades till Gålögården. Efter uppbyggnad och renovering uppfördes även en klockstapel i anslutning till kapellet.

Kapellet lämpar sig utmärkt för gudstjänster, konfirmationer, vigslar och körläger. Den mycket fina orgeln som syns på bilden fungerar tyvärr inte.

Kapellet hyrs endast ut i samband med vistelse på gården.