Välkommen till Lindholmen!

– där tiden stått still

20 minuters båtresa från Stadshuskajen ligger Lindholmen, en liten ö smyckad med underbara hus från slutet av 1800-talet. Tiden har stått still och det finns varken rinnande vatten eller moderna toaletter men en underbar avstressande miljö. Ön lämpar sig idag för föreningsarrangemang, fester och dagsutflykter eller, om man önskar övernatta, för den mindre gruppen. Vill man idka semesterliv som vid förra sekelskiftet, går det bra att hyra något av husen eller hela ön för ett par dagars ledighet. Men tänk på att det finns inga moderna bekvämligheter utan det är utedass och bad i sjön som gäller, man måste dessutom själv ta med dricksvatten.

Hur tar man sig dit?

På ön finns en ångbåtsbrygga och man kan åka med Drottningholmsbåten från Stadshuskajen, notera dock att det bara är vissa turer som lägger till vid ön. Ett annat alternativ är om man har egen eller hyrd båt, detta är mer eller mindre nödvändigt om man ordnar aktiviter där kvällstid. Klubbensborg har inga båtar för uthyrning.

Vem äger Lindholmen?

Föreningen Fritidsgården Klubbensborg äger husen på Lindholmen och är genom tomträttsavtal med Stockholms stad ansvarig för förvaltningen av ön.

Regler

Allmänheten är välkommen att bada vid stränderna och vistas på ön, dagtid 9-17, dock ej intill husen, övriga tider är det bara tillåtet för dem som hyrt ön att vistas där.  Med allmänheten menas i detta fall enskilda personer i icke organiserad verksamhet. Vill man nyttja ön för organiserade utomhusaktiviteter måste man boka och vi tar ut en avgift. Det är inte tillåtet att elda på ön och grilla får man endast göra om man hyr något av husen på ön och då på grillar som säkra. Det är absolut förbjudet att förtära någon form av alkoholhaltiga drycker på Lindholmen.

Samarbete med St:a Clara kyrka

Sedan ett antal år samverkar Föreningen Fritidsgården Klubbensborg med St:a Clara kyrka som bedriver en del av sitt diakonala arbete på ön, främst det arbete som riktas mot kvinnor, barn och ungdomar. Ansvariga från St:a Clara kyrka sköter den dagliga tillsynen av ön och ser till att det är en fin och trivsam plats. St:a Clara kyrka ordnar en mängd olika aktiveter och då många deltagare i dessa aktiviteter har haft ett missbruk eller är på väg ur ett så är det av största vikt att våra regler gällande alkoholförtäring på ön efterlevs. Vill du veta mer om St:a Clara kyrkas verksamhet hittar du information på www.klarakyrka.se

Hur gör jag om jag vill hyra på Lindholmen och vad kostar det?

Vi är väldigt noga med till vem och till vad vi hyr ut ön eftersom det är mycket speciella förhållanden på Lindholmen som man måste ha förståelse för. För mer information om detta och våra priser kontakta oss på reception@klubbensborg.se eller på telefon 08-646 12 55.