Aktiviteter

På Klubbensborg har vi tre stora årliga arrangemang, valborgsmässofirandet, sommarprogrammet och julmarknaden.

Ibland har vi även konstutställningCafé Uddvillan.

Valborg

Sommarprogram

Julmarknad