Föreningens medlemmar

Andreaskyrkan
Betelkyrkan
Högdalskyrkan
Mikaelikyrkan
Triangelkyrkan
Älvsjökyrkan
Equmenia Älvsjö